سیلندر و شیر گاز

سیلندر یکبار مصرف

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است