سیلندر و شیر گاز

برای اکسیژن پزشکی

 • ZX DOT Aluminum Cylinder for Medical Oxygen

  سیلندر آلومینیومی ZX DOT برای اکسیژن پزشکی

  سیلندرهای آلومینیومی ZX برای اکسیژن پزشکی به طور گسترده ای در صنعت مراقبت های پزشکی، به ویژه در زمینه مراقبت های خارج از بیمارستان تطبیق داده شده اند. دستگاه تنفس یک نمونه معمولی از این نوع استفاده است.

 • ZX TPED Aluminum Cylinder for Medical Oxygen

  سیلندر آلومینیومی ZX TPED برای اکسیژن پزشکی

  سیلندرهای آلومینیومی ZX برای اکسیژن پزشکی به طور گسترده در صنعت مراقبت های پزشکی، به ویژه برای مراقبت های خارج از بیمارستان استفاده می شود.دستگاه تنفس نمونه بارز آن است.

  فشار خدمات:فشار سرویس سیلندر آلومینیومی ZX TPED برای اکسیژن پزشکی 200bar می باشد.

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است