سیلندر و شیر گاز

برای نوشیدنی CO2

 • ZX DOT Aluminum Cylinder for CO2

  سیلندر آلومینیومی ZX DOT برای CO2

  سیلندرهای آلومینیومی ZX برای CO2 به طور گسترده در صنعت نوشیدنی و آبجوسازی تطبیق داده می شوند. ماشین آلات سوداسازی خانگی و تجاری و همچنین ماشین های آبجوسازی نمونه های معمولی هستند. ما همیشه در حال بررسی امکان بیشتر کاربرد آنها هستیم.

  فشار خدمات:فشار سرویس سیلندر آلومینیومی ZX DOT برای اکسیژن پزشکی 1800psi می باشد.

 • ZX TPED Aluminum Cylinder For CO2

  سیلندر آلومینیومی ZX TPED برای CO2

  سیلندرهای آلومینیومی ZX برای CO2 به طور گسترده در صنعت نوشیدنی استفاده می شود.ماشین‌های نوشابه خانگی و تجاری و ماشین‌های آبجوسازی نمونه‌های معمولی هستند.ما همیشه در حال بررسی امکان بیشتر کاربرد آن هستیم.

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است