111

تجزیه و تحلیل مواد کیفیت هر سیلندر و شیر را تضمین می کند.

222

سیستم شکل دهی خودکار دقت و کارایی را در شکل دهی سیلندر به ارمغان می آورد.

444

مونتاژ خودکار بسیار کارآمدتر و قابل اعتمادتر از کار دستی است.

333

سیستم پردازش خودکار راندمان بالای تولید را تقویت می کند و هر سیلندر و شیر را در هر قسمت کوچکی از آنها تقریباً عالی می کند.

555

چرا ما متفاوتیم

تمیز کردن درجه مواد غذایی توسط پاک کننده های اولتراسونیک با آب خالص زیر 70 درجه.دستگاه شکل دهنده با تکنولوژی بالا صافی رابط سیلندر را تضمین می کند.آنالایزر طیف کیفیت مواد خام را تضمین می کند.


برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است